Fossegrimen Sørum Bygdekor
Fossegrimen Sørum bygdekor er et amatørkor med tilhold i Sørumsand og har over 50 aktive medlemmer.
Koret har en lang historie helt tilbake fra 1924 som vi er stolte av.
Koret drives på dugnad av egne medlemmer.
Vår dirigent har har en solid musikalsk bakgrunn og heter Hilde Fagerbekk.
Repertoaret er variert og koret opptrer ved forskjellige arrangementer i og utenfor kommunen. Vi opptrer også privat ved festlige anledninger på forespørsel.
Vi leier fine lokaler i Misjonshuset i Sørumsand hvor vi øver hver mandag fra kl.19.00 til 21.30.
Er du interessert i å bli med i koret, ta gjerne kontakt eller møt opp direkte på øving.
Forruten gleden av å synge i lag med andre basserer koret seg på å kunne være et sosialt knutepunkt for sine medlemmer.
Koret er medlem av Norsk Korforbund.
Koret har pleiet kontakten med Midtjyske kor  i Sørums vennskapskommune Kjellerup, i Danmark.