Guttormsgaards Arkiv

"Et skattekammer av inspirasjon"

Opplev Sørum har ved flere anledninger forsøkt å definere hva Guttormsgaards Arkiv er, men har egentlig ikke lykkes helt. For uansett hva du sier så vil det ikke være dekkende. Et besøk til Blaker gml Meieri og Guttormsgaards Arkiv kan både være forvirrende og forfriskende i samme slengen. Arkivet blir derfor referert til som "et skattekammer av inspirasjon" av Opplev Sørum.
Guttorm Guttormsgaard har gjennom et langt kunstnerliv samlet på mange forskjellige gjenstander som han selv syntes var verdt å samle på. Ting som engasjerte og inspirerte han. Dette har resultert i en samling på tusenvis av gjenstander.
I tillegg var Guttorm selv en anerkjent kunstner og hans egne arbeider inngår i samlingen.

Picture Gallery

  • Guttormsgaard Arkivet Tilbake 2
  • Guttormsgaard 06 2013 11 07 132039 Foto Jorgen Kirsebom
  • Guttorm Guttormsgaard Arkiv 38 2013 05 23 Foto Jorgen Kirsebom
  • Guttorm Guttormsgaard 01